Locatie Bathseweg

ENGIE onderzoekt de mogelijkheid om een groen gas installatie te realiseren aan de Bathseweg. De verwachting is dat er op deze locatie nagenoeg geen negatieve effecten zijn op het woon- en leefklimaat van de omwonenden. 

In de 70-er jaren is de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) hier gepland, omdat deze toentertijd veel geur produceerde en op deze locatie weinig overlast veroorzaakte. Inmiddels produceert de RWZI minder geur. Tevens staat op het terrein van de RWZI al een soortgelijke installatie van het waterschap voor het maken van biogas uit rioolslib (dat na het zuiveringsproces als reststroom overblijft). Deze installatie van het waterschap is een vergelijkbare activiteit als die van een groen gas installatie. Een extra groen gas installatie zal naar verwachting geen aanvullend merkbaar effect hebben.
Een samenwerking met de RWZI heeft ook synergievoordelen. De RWZI vergist rioolslib tot biogas en kan dit dan laten opwerken tot groen gas in de groen gas installatie. Het restwater van de groen gas installatie kan dan direct verwerkt worden door de RWZI.
Schematisch kunt u het effect van een groen gas installatie in het overzicht hiernaast bekijken:

Stap 1: producten en hoeveelheden die worden vergist
Stap 2: hoeveelheid groen gas dat daarvan wordt gemaakt
Stap 3a: geproduceerde mineralen worden gebruikt in de landbouw
Stap 3b: invoeding groen gas op en distributie via het gasnetwerk
Stap 4: gebruik van groen gas door huishoudens en bedrijven
Jaarlijkse reductie van zo’n 45 kiloton CO2, goed voor het gasgebruik van meer dan 10.000 huishoudens dus ruim genoeg voor heel Reimerswaal. 
 Wat doet de groen gas installatie
Verkeer
Qua verkeer zal er effect zijn voor de omwonenden. Volgens een telling uit 2018 komen er dagelijks 700 wagens over de Bathseweg. Met een groen gas installatie kunnen dat er ongeveer 900 worden. Dat zijn 100 volle wagens en 100 wagens leeg, welke tussen 8 en 16 uur zullen rijden. Op dit moment onderzoeken wij met de gemeente en het waterschap mogelijkheden om de effecten van een toename aan verkeer te beperken. Zo kijken we naar alternatieve routes en eventuele wegaanpassingen, zodat de wegen tussen de afrit Rilland A58 en de Bathseweg veilig blijven.

Op dit moment is het beoogde terrein een bos. Het plan is dat de buitenste rand bos zal blijven waardoor de installatie grotendeels uit het zicht blijft. Klik hier voor een impressie van de installatie met en zonder bos. Voor elke gekapte boom geldt een herplantingsplicht. Met de gemeente worden nu locaties gezocht voor (wandel) bosjes, bij voorkeur nabij een woonkern. Hier willen we graag ook de ideeën die leven in de omgeving bij betrekken.

Onderzoek naar haalbaarheid

Als ontwikkelaar van duurzame energie wil ENGIE het aandeel duurzaam opgewekte energie graag vergroten. Daarom wordt momenteel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een groen gas installatie aan de Bathseweg. Organisatorisch wordt de beoogde samenwerking met gemeente, provincie en waterschap ‘Brabantse Delta’ (RWZI) vorm gegeven. Het technisch onderzoek is gericht op aspecten als bijvoorbeeld geur, externe veiligheid, geluid, luchtkwaliteit, stikstof uitstoot, flora & fauna en bescherming van de bodem. Het moge duidelijk zijn dat het bevoegd gezag de tijd zal nemen om onze plannen te toetsen aan de stringente vergunningseisen.