Locatie Bathpolderweg

In 2008 heeft een aantal tuinders het initiatief genomen om een vergister aan de Bathpolderweg te realiseren. Dit deden zij onder de naam 'De Groene Poort'. Zij hebben in 2011 een vergunning gekregen. Wegens veranderende omstandigheden heeft 'De Groene Poort' het initiatief overgedragen aan ENGIE. ENGIE zet zich als energieproducent en -leverancier in voor de energietransitie en de groen gas installatie in Rilland past binnen deze ambitie.  

Vanwege de aanwezigheid van tuinbouw heeft 'De Groene Poort' destijds voor de Bathpolderweg in Rilland gekozen. Glastuinbouwers kunnen restproducten laten vergisten en de geproduceerde CO2 afnemen. Andere overwegingen zijn de goede bereikbaarheid, bedrijventerrein met afstand tot woonkern, verwerking van reststromen uit Beveland, en de vermindering van het mesttransport naar Walcheren. Met de komst van deze vergister verzekert Zeeland zich van de mineralen die nodig zijn voor de landbouw. De Provincie heeft al in 2010 besloten dat deze locatie gebruikt zou worden.

Enkele omliggende tuinders hebben zorgen over de effecten van de vergister. Deze zorgen gaan voornamelijk over verkeersdrukte, geuroverlast en infectiegevaar. ENGIE neemt deze zorgen serieus en doet het uiterste om dit te voorkomen. ENGIE is met nabijgelegen tuinders in gesprek om eventuele negatieve gevolgen door haar bedrijfsactiviteiten te voorkomen. Ook met andere belanghebbenden en tuinders gaat ENGIE graag in gesprek. Contact opnemen kan via groengasrilland@engie.com.

ENGIE logo
Logo van de Groene Poort