Groen Gas Installatie

ENGIE wil bij de Bathpolderweg 10 (zie kaartje) een groen gas installatie realiseren. Groen Gas Rilland heeft als doel ongeveer 15 miljoen Nm3 groen gas te produceren op jaarbasis. Dat is voldoende om het gasverbruik van 12.000 huishoudens te vergroenen. De installatie zal jaarlijks 330.000 ton organische reststromen verwerken zoals, mest, gras, uien, en andere plantaardige reststromen.

De groen gas installatie in Rilland draagt bij aan een schoner milieu. Dat gebeurt op meerdere manieren. Doordat mest wordt afgebroken in de installatie is er minder (langdurige) afval- en mestopslag waarbij methaan vrijkomt. Methaan is als broeikasgas 21 keer sterker dan CO2. Door afval en mest te vergisten komt methaan niet rechtstreeks in de lucht vrij, maar wordt dit afgevangen methaan uit vergisting gebruikt om groen gas te produceren. Groen gas is een alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen.

Voor de groen gas installatie in Rilland betreft dit vegetatieve restmaterialen, restmaterialen uit de zuivelindustrie, glycerine, plantaardig afval uit de land- en tuinbouw en van voedselbereiding en –verwerking, keuken- en kantineafval (supermarktmix) en tuin- en plantsoenafval zoals gras.
De biomassa die in de groen gas centrale in Rilland wordt gebruikt, komt met name uit de regio. Volgens inventarisatie van ENGIE zijn er voldoende reststromen beschikbaar voor vergisting.

Restproducten (digestaat)

Na de vergisting blijft er een digestaat over. Dit wordt gescheiden in een dunne en dikke fractie. De dunne fractie is inzetbaar bij lokale akkerbouwers als meststof. De dikke fractie kan worden ingezet als kunstmestvervanger en is geschikt voor export.

Klik hier voor de visuele uitleg van een vergister.